Στοιχεία Καταχώρισης Franchise
Ονοματεπώνυμο 
Ηλικία 
Φύλλο 
E-mail* 
Επάγγελμα 
Διεύθυνση 
Χώρα 
Νομός 
Τηλέφωνο 
Fax 
Website 
Σχόλια 
Ενδιαφέρομαι για τον/τους κλάδο/κλάδους 
Ενδιαφέρομαι για την/τις εταιρία/εταιρίες 
Είσαστε Franchisee; 
Είσαστε Franchisor; 
Εταιρεία* 
Κείμενο Περιγραφής
Κείμενο 
Πληροφορίες Franchise
Χώρα προέλευσης 
Έτος έναρξης franchise 
Αριθμός σημείων δικτύου (με τα εταιρικά) 
Ιδιόκτητα σημεία στην Ελλάδα 
Αρχική εκπαίδευση 
Συνεχής εκπαίδευση 
Ανάπτυξη shop in shop 
Διάρκεια Σύμβασης 
Αποκλειστικότητα περιοχής 
Στοιχεία Προτεινόμενης Επένδυσης
Μέσο κόστος επένδυσης (€) 
Ελάχιστο εμβαδόν χώρου (τ.μ.) 
Παράβολα συμμετοχής 
Διαρκή δικαιώματα 
Διαφημιστική συμμετοχή 
Ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό 
Απαραίτητη ενασχόληση επενδυτή στο σημείο 
Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία επενδυτή 
Μήνες απόσβεσης 
Κατάστημα
Έρευνα - αξιολόγηση αγοράς 
Οικονομοτεχνικές μελέτες 
Εξεύρεση καταστήματος 
Αξιολόγηση καταστήματος 
Αρχιτεκτονικά σχέδια 
Κατασκευή καταστήματος 
Εγγραφείτε & καταχωρήστε
την επιχείρηση σας
Κατά τη γνώμη σας, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διακόσμηση ενός καταστήματος στην επιτυχή πορεία του?