Τεχνολογία

Κρυπτονομίσματα, ψηφιακό νόμισμα και NFT: Σε τι διαφέρουν;

Κρυπτονομίσματα
Κρυπτονομίσματα

Ο κόσμος μετατοπίζεται σιγά σιγά από τους παραδοσιακούς τρόπους συναλλαγής σε ψηφιακά πορτοφόλια, που διαθέτουν τόσο νόμισμα fiat όσο και κρυπτονομίσματα. Με πολλές επιλογές για να διαλέξετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων μορφών νομίσματος. Το ψηφιακό νόμισμα δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η ηλεκτρονική μορφή των χρημάτων fiat, που εκδίδονται από τις κυβερνήσεις. Το κρυπτονόμισμα, εν τω μεταξύ, είναι ένα μη φυσικό νόμισμα, που εκδίδεται από ιδιωτικό σύστημα. Είναι αποκεντρωμένο, δεν ελέγχεται από καμία κυβερνητική αρχή και λειτουργεί με τεχνολογία blockchain. Τα NFT ή τα Non-Fungable Tokens είναι ψηφιακά στοιχεία, που υποδηλώνουν αντικείμενα πραγματικού κόσμου, όπως μουσική, τέχνη, memes, μόδα κ.λπ. Από συλλεκτικές αθλητικές κάρτες έως memes, τα NFT μπορούν να αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε οντότητα ή να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εσόδων από οποιαδήποτε δεξιότητα.

Ψηφιακό Νόμισμα

Tο ψηφιακό νόμισμα είναι η ηλεκτρονική μορφή του πραγματικού χρήματος. Ένα άτομο μπορεί να αγοράσει προϊόντα, να πραγματοποιήσει συναλλαγές χρησιμοποιώντας ψηφιακό νόμισμα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, παρόλο που το ψηφιακό νόμισμα δεν έχει φυσική παρουσία στον πραγματικό κόσμο. Ενώ το ψηφιακό νόμισμα δεν απαιτεί κρυπτογράφηση, οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν μοναδικούς και ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης, για να προστατεύουν τα ψηφιακά τους πορτοφόλια από κλοπή ή πειρατεία.

Κρυπτονόμισμα

Το κρυπτονόμισμα λειτουργεί με τεχνολογία blockchain, που καταγράφει και αποθηκεύει δεδομένα για όλες τις συναλλαγές, που πραγματοποιούνται σε ένα δημόσιο βιβλίο, που μπορεί να είναι προσβάσιμο σε οποιονδήποτε. Είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα, που είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε κεντρική ρύθμιση. Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε ένα αποκεντρωμένο καθολικό, που είναι διαθέσιμο σε όλους για να το δουν, ακυρώνοντας την ανάγκη για μια κεντρική αρχή. Σε αντίθεση με το ψηφιακό νόμισμα, προστατεύεται από ισχυρή κρυπτογράφηση.

Κρυπτονομίσματα
Κρυπτονομίσματα

Μη ανταλλάξιμα διακριτικά

Τα NFT είναι μοναδικά ψηφιακά στοιχεία, που αντιπροσωπεύουν στοιχεία του πραγματικού κόσμου. Τα NFT δεν είναι εναλλάξιμα και διαφέρουν από τα κρυπτονομίσματα, που είναι ανταλλάξιμες μάρκες. Αυτό σημαίνει, ότι τα NFT δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για διαπραγμάτευση, όπως τα κρυπτονομίσματα. Η διαχείριση των NFT γίνεται από ψηφιακό καθολικό και όλες οι συναλλαγές γίνονται online.

Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους;

  1. Η κύρια διαφορά μεταξύ των τριών είναι, ότι σε αντίθεση με τα κρυπτονομίσματα και το ψηφιακό νόμισμα, τα NFT δεν μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς είναι μοναδικές αναπαραστάσεις πραγματικών περιουσιακών στοιχείων. Τα κρυπτονομίσματα και τα ψηφιακά νομίσματα μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς δεν θα υπάρξει απώλεια στην αξία τους.
  2. Τα ψηφιακά νομίσματα είναι κεντρικά και ελέγχονται από αρχές όπως τράπεζες και κυβερνήσεις, που παρακολουθούν τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται. Τα κρυπτονομίσματα και τα NFT είναι αποκεντρωμένα και ρυθμίζονται από τις κοινότητες, που τα διαχειρίζονται.
  3. Σε αντίθεση με τα κρυπτονομίσματα και τα NFT, που είναι προσβάσιμα μέσω ενός ψηφιακού δημόσιου καθολικού, που καθιστά διαφανείς όλες τις συναλλαγές, τα ψηφιακά νομίσματα είναι ιδιωτικά και οι πληροφορίες, που βασίζονται σε συναλλαγές και όλες οι μεταφορές χρημάτων, είναι εμπιστευτικές.

About the author

Κωνσταντίνος Ιορδανίδης

Add Comment

Click here to post a comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.