Τεχνολογία

Πράσινη τεχνολογία: Τι είναι και ποια τα οφέλη της

περιβάλλον
περιβάλλον

Τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τη συνολική περιβαλλοντική ευσυνειδησία. Με αυτό κατά νου, η ανάπτυξη μεθόδων που συλλαμβάνουν και προωθούν αυτές τις προσπάθειες και έχει πολλαπλασιαστεί. Η ονομαζόμενη πράσινη τεχνολογία, η τεχνολογία eco, η βιώσιμη τεχνολογία ή η καθαρή τεχνολογία μεταξύ άλλων όρων εξετάζει την εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η πράσινη τεχνολογία περιλαμβάνει τη χρήση επιστήμης όπως η περιβαλλοντική επιστήμη, η περιβαλλοντική παρακολούθηση, η πράσινη χημεία, ενώ χρησιμοποιεί τεχνολογία όπως φωτοβολταϊκά κύτταρα, βιοαντιδραστήρες, ανεμογεννήτριες και άλλα μέσα βιώσιμης παραγωγής ενέργειας. Συνοπτικά, οτιδήποτε έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αντίκτυπου των ανθρώπων στον πλανήτη μπορεί να αναφέρεται ως προϊόντα πράσινης τεχνολογίας ή ως αδελφοί τους όροι.

ηλιακή ενέργεια
ηλιακή ενέργεια

Οφέλη πράσινης τεχνολογίας

Η πράσινη τεχνολογία ή οι φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις υποστηρίζουν τη διαχείριση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Η διαδικασία ανακύκλωσης περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση του εν λόγω υλικού με κάποιο τρόπο ή μορφή που μειώνει την επιβάρυνση της πηγής για την κάλυψη της ζήτησης. Τα συνήθως ανακυκλωμένα υλικά περιλαμβάνουν χαρτί, πλαστικό, χάλυβα και αλουμίνιο. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή του αλουμινίου που χρησιμοποιεί λιγότερο από το ένα δέκατο που απαιτείται για την αφαίρεσή του από το μετάλλευμα βωξίτη του όταν ανακυκλώνεται.

Υπάρχει μια αυξανόμενη έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού και προϊόντα πράσινης τεχνολογίας παρεμβαίνουν για να το μετριάσουν. Υπάρχουν αλληλένδετες διαδικασίες μεταξύ του καθαρισμού του νερού και της διαχείρισης των λυμάτων καθώς και οι δύο είναι εννοιολογικά παρόμοιες. Ο στόχος είναι να γίνει άμεσα διαθέσιμος ο περιορισμένος πόρος του προσβάσιμου νερού. Τα συστήματα λειτουργούν με βάση την αρχή των επιπέδων ρύπανσης με όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ρύπανσης, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε, ωστόσο κατά τον καθαρισμό πρέπει να επιστραφεί στο περιβάλλον εντός οικολογικά φιλικών ορίων.

Νερό
Νερό

Στον τομέα του καθαρισμού του νερού, αν και έχουν γίνει λιγότερες εξελίξεις, οι υπάρχουσες μέθοδοι είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία. Αυτά τα παραδείγματα πράσινης τεχνολογίας περιλαμβάνουν τη διήθηση μεμβράνης, τη νανοτεχνολογία, τις μικροβιακές κυψέλες καυσίμου και την ανάπτυξη βιολογικών και φυσικών συστημάτων φιλτραρίσματος, όπως οι υγρότοποι. Ο στόχος αυτών των πολλών διαδικασιών είναι να ωφεληθεί περισσότερο πόσιμο νερό ή να μειωθούν τα επίπεδα των ρύπων του νερού που απελευθερώνονται πίσω στο περιβάλλον.

About the author

Κωνσταντίνος Ιορδανίδης

Add Comment

Click here to post a comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.